Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. juuli 2010. a korralduse nr 298 „Еesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks volituse andmine ning finantsvahendite kasutamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2014
Avaldamismärge:RT II, 21.01.2014, 1

Vabariigi Valitsuse 29. juuli 2010. a korralduse nr 298 „Еesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks volituse andmine ning finantsvahendite kasutamine“ muutmine

Vastu võetud 16.01.2014 nr 38

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seaduse § 2 ja välisõhu kaitse seaduse § 1207 lõike 1 alusel muuta Vabariigi Valitsuse 29. juuli 2010. a korralduse nr 298 „Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks volituse andmine ning finantsvahendite kasutamine“ punkti 2 järgmiselt:

„2. Määrata majandus- ja kommunikatsiooniminister kokkuleppe alusel saadavate finantsvahendite kasutajaks eesmärgiga toetada tuuleenergiast elektrienergia tootmist ning soetada uusi keskkonnasäästlikke diislikütusel sõitvaid maakonna- ja linnaliinibusse, alternatiivkütustel sõitvaid linnaliinibusse ning keskkonnasäästlikke tramme.“.

Andrus Ansip
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes