Teksti suurus:

„Eesti Vabariigi valitsuse, keda esindab Veeteede Amet, ja Omaani Sultaniriigi valitsuse, keda esindab transpordiministeerium, vahelise 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konventsiooni (koos muudatustega) alusel välja antud tunnistuste tunnustamist käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi“ eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II, 21.01.2020, 1

„Eesti Vabariigi valitsuse, keda esindab Veeteede Amet, ja Omaani Sultaniriigi valitsuse, keda esindab transpordiministeerium, vahelise 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konventsiooni (koos muudatustega) alusel välja antud tunnistuste tunnustamist käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi“ eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine

Vastu võetud 17.01.2020 nr 16

Välissuhtlemisseaduse § 16 ja § 17 lõike 2 alusel:

1. Kiita heaks „Eesti Vabariigi valitsuse, keda esindab Veeteede Amet, ja Omaani Sultaniriigi valitsuse, keda esindab transpordiministeerium, vahelise 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konventsiooni (koos muudatustega) alusel välja antud tunnistuste tunnustamist käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi“ eelnõu.

2. Volitada Veeteede Ameti peadirektorit kirjutama Vabariigi Valitsuse nimel alla punktis 1 nimetatud memorandumile.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json