KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa 2006., 2009., 2011., 2012. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II, 21.06.2016, 1

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa 2006., 2009., 2011., 2012. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmine

Vastu võetud 16.06.2016 nr 206

Välissuhtlemisseaduse § 16 alusel kiita heaks 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa muudatused, mis on vastu võetud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 24. märtsi 2006. a resolutsioonidega MEPC.141(54) ja MEPC.143(54), 13. oktoobri 2006. a resolutsiooniga MEPC.154(55), 17. juuli 2009. a resolutsioonidega MEPC.186(59) ja MEPC.187(59), 15. juuli 2011. a resolutsiooniga MEPC.200(62), 2. märtsi 2012. a resolutsiooniga MEPC.216(63) ja 17. mai 2013. a resolutsiooniga MEPC.235(65).

12.07.2017 09:35
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud kuupäev tekstilõiku „ja 17. mai 2013. a resolutsiooniga MEPC.235(65).“, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 2 alusel.

Marina Kaljurand
Välisminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json