Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepinguga ühinemine

48 TRANSPORT4821 mere- ja siseveetransportmeretransportalus

52 KESKKOND5206 keskkonnapoliitikakeskkonnakaitse

52 KESKKOND5211 looduskeskkondfüüsiline keskkondbiosfäärbioloogiline mitmekesisus

52 KESKKOND5211 looduskeskkondfüüsiline keskkondveekeskkondmerekeskkond

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2023
Avaldamismärge:RT II, 22.02.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.02.2018 otsus nr 224

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Vastu võetud 14.02.2018

§ 1.   Konventsiooniga ühinemine

  Ühineda juurdelisatud laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga (edaspidi konventsioon), mis on koostatud 2004. aasta 13. veebruaril Londonis.

§ 2.   Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile andmete esitamine

  Konventsiooni artikli 14 lõikes 1 nimetatud andmed esitab Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile ning asjaomasele konventsiooniosalisele Keskkonnaministeerium.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json