Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 23.05.2019, 1

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu jõustumine


Vabariigi Valitsuse 30.04.2009 korraldus nr 162 lennutranspordilepingu eelnõu heakskiitmise kohta


Lennutranspordileping Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel (ELT L 207, 06.08.2010, kd 53, lk 32–59), mis on koostatud 17. detsembril 2009. aastal Brüsselis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 16. mail 2019. aastal.


Alus: Lennutranspordilepingu Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel artikli 23 lõige 1 ja Euroopa Nõukogu peasekretäri kiri.

Urmas Reinsalu
Välisminister

/otsingu_soovitused.json