Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse Leahy abikõlbmatute üksuste kirjaliku lepingu nõude kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2021
Avaldamismärge:RT II, 23.11.2021, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse Leahy abikõlbmatute üksuste kirjaliku lepingu nõude kokkulepe

Vastu võetud 18.11.2021

Vabariigi Valitsuse 11.11.2021 korraldus nr 385 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Ameerika Ühendriikide valitsus (edaspidi: valitsused),

meenutades mõlema valitsuse esindajate arutelu seoses Ameerika Ühendriikide rahaeraldistel põhineva abiga Eestile tulenevalt 1961. aasta välisabi seadusest ja relvade ekspordikontrolli seadusest või neile järgnevatest seadustest,

on kokku leppinud järgmises.


I artikkel

Eesti Vabariigi valitsus ja Ameerika Ühendriikide valitsus on kokku leppinud, et Eesti Vabariigi valitsusel ei ole lubatud anda Ameerika Ühendriikide valitsuse eelneva nõusolekuta Ameerika Ühendriikide 1961. aasta välisabi seaduse ja relvade ekspordikontrolli seaduse või neile järgnevate seaduste alusel antud abi üle Eesti julgeolekuüksusele, millel Ameerika Ühendriikide valitsus on Eestile diplomaatiliste kanalite kaudu edastatud teatega keelanud sellist abi saada 1961. aasta välisabi seaduse artikli 620M, tuntud ka kui Leahy seadus, alusel.


II artikkel

Kokkulepe jõustub mõlema valitsuse allakirjutamisega ja jääb kehtima, kuni seda kokkuleppe III artikli alusel ei lõpetata.


III artikkel

Kokkulepet saab muuta ühise kirjaliku kokkuleppega. Mõlemad valitsused võivad kokkuleppe millal tahes lõpetada, andes sellest teisele valitsusele kirjalikult üheksakümmend (90) päeva ette teada.


SELLE KINNITUSEKS on valitsuste täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

KOOSTATUD 18. novembril 2021 Tallinnas kahes eksemplaris inglise ja eesti keeles, mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

EESTI VABARIIGI VALITSUSE NIMEL

AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VALITSUSE NIMEL

EVA-MARIA LIIMETS

BRIAN R. RORAFF

Eesti Vabariigi välisminister

Ajutine asjur
Ameerika Ühendriikide saatkond,
Tallinn, Eesti


AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
CONCERNING LEAHY INELIGIBLE UNITS WRITTEN AGREEMENT REQUIREMENT


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the United States of America (“the Governments”),

Recalling discussions between representatives of the two Governments regarding assistance furnished on a grant basis under the Foreign Assistance Act of 1961 and the Arms Export Control Act, or successor legislation, from the United States of America to Estonia,

Hereby agree as follows:

Article I

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the United States of America agree that, unless the consent of the Government of the United States of America has first been obtained, the Government of the Republic of Estonia shall not provide any assistance furnished by the United States of America under the Foreign Assistance Act of 1961 or the Arms Export Control Act, or successor legislation, to any security force unit of Estonia that the Government of the United States of America has identified to Estonia via diplomatic channels as prohibited from receiving such assistance under section 620M of the Foreign Assistance Act of 1961, also known as the Leahy law.


Article II

This Agreement shall enter into force upon signature of both Governments and shall remain in force unless terminated in accordance with Article III of this Agreement.


Article III

This Agreement may be amended by mutual written agreement.  This Agreement may be terminated at any time by either Government upon ninety (90) days prior written notice to the other Government.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Tallinn, this 18 November 2021, in duplicate, in the English and Estonian languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA:

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:

EVA-MARIA LIIMETS

BRIAN R. RORAFF

Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Estonia

Chargé d’affaires
United States Embassy,
Tallinn, Estonia

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json