Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 23.12.2016, 2

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu jõustumine

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokoll nr 7, mis on koostatud 22. novembril 1984. aastal Strasbourgis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 1. juulil 1996. aastal.


Alus: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 7 artikli 9 lõige 2 ning Euroopa Nõukogu teade.

Sven Mikser
Välisminister