Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2017
Avaldamismärge:RT II, 23.12.2016, 5

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokoll

Vastu võetud 14.06.2016

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline protokoll Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus, Läti Vabariigi valitsus ja Leedu Vabariigi valitsus (edaspidi pooled),

SOOVIDES sõlmida protokolli, millega muudetakse Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelist protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta, mis on koostatud 14. juunil 1999 Riias (edaspidi 1999. aasta protokoll),

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

1999. aasta protokolli artiklisse 2 (Definitsioonid) lisatakse uus punkt f järgmises sõnastuses:
„(f) „tööle määratud isikkoosseisu” all mõistetakse isikkoosseisu, mille on kolledžisse tööle määranud muud riigid peale Eesti Vabariigi.”


Artikkel 2

1999. aasta protokolli artikli 9 lõige 3 kustutatakse.


Artikkel 3

1999. aasta protokolli artiklisse 9 (Isikkoosseisu privileegid ja puutumatus) lisatakse uued lõiked 11, 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„11. Eesti Vabariigi valitsus hüvitab tööle määratud isikkoosseisule, kes ei ole Eesti alalised elanikud enne kolledžis tööle asumist, ühe aasta jooksul alates kolledžis tööle asumisest lisas loetletud kaupade ostmisel Eestis tasutud käibemaksuga võrdse summa, et hõlbustada nende Eestisse elama asumist.

12. Tööle määratud isikkoosseisule, kes on käesoleva lõike jõustumise ajal juba kolledžis tööle asunud ja kes ei olnud Eesti alalised elanikud enne kolledžis tööle asumist, kohaldatakse lõikes 11 nimetatud hüvitamist ühe aasta jooksul alates käesoleva lõike jõustumise aasta 1. jaanuarist.

13. Kolledž esitab kõigi õigustatud isikute hüvitiste ülekandmise koondtaotluse kord aastas Eesti Vabariigi kaitseministeeriumile Kaitseministeerium teavitab kolledžit selle lõike rakendamise korrast.”


Artikkel 4

1999. aasta protokollile lisatakse järgmine lisa:

„LISA
Hüvitise taotlemise aluseks olev kaupade loetelu

1. Sõidukid isiklikuks tarbeks:

1.1. üks mis tahes liiki mootorsõiduk kolledžisse tööle määratud isiku kohta, välja arvatud juhul, kui sõiduk on liisitud;

1.2. mootorrattad, mopeedid, jalgrattad.

2. Eestis isiklikus majapidamises kasutamiseks või isiklikuks tarbeks mõeldud kestvuskaubad:

2.1. sisekujunduselemendid (näiteks mööbel, vaibad, kardinad, kardinapuud, rulood, laudlinad, nõud, laua- ja seinakellad), välja arvatud artiklid, mis paigaldatakse majapidamisse püsivalt (näiteks vaipkatted, püsikaunistused, bassein, vannid);

2.2. elektrilised kodumasinad (näiteks pesumasinad, triikrauad, õmblusmasinad, nõudepesumasinad, sügavkülmikud, külmikud, soojendid, puhastusseadmed, ventilaatorid, õhuniisutajad, kliimaseadmed, pliidid, ahjud, mikserid, kohviveskid, kohvimasinad, grillid, elektrilised küpsetusahjud, röstrid, projektorid, lambid jne), välja arvatud artiklid, mis paigaldatakse majapidamisse püsivalt (näiteks häireseadmed ja turvasüsteemid);

2.3. kontori- ja audiovisuaalne inventar (näiteks arvutid, printerid, skannerid, koopiamasinad, kalkulaatorid, telefonid ja faksiaparaadid, raadiod, kassettmakid, akustikaseadmed, võimendid, kõlarid, mikrofonid, televiisorid, sellised video- ja DVD seadmed nagu magnetofonid ja kaamerad).

3. Sportimisvahendid ja -varustus, välja arvatud spordiriided.”


Artikkel 5

1. Käesolev protokoll on 1999. aasta protokolli lahutamatu osa.

2. Käesolev protokoll jõustub kolmekümnendal päeval pärast seda, kui hoiulevõtja on teistelt pooltelt kätte saanud viimase kirjaliku teate selle kohta, et protokolli jõustumiseks vajalikud riigisisesed nõuded on täidetud. Hoiulevõtja teavitab teisi pooli kõigist laekunud teadetest ning protokolli jõustumise kuupäevast.


Koostatud 14. juunil 2016 Brüsselis ühes eesti-, läti-, leedu- ja ingliskeelses originaaleksemplaris võrdselt autentsete tekstidena, mis antakse hoiulevõtja arhiivi. Hoiulevõtja saadab protokolli kinnitatud koopiad kõigile pooltele. Tõlgenduserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Hannes Hanso

Raimonds Bergmanis

Marijus Velička

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Läti Vabariigi valitsuse nimel

Leedu Vabariigi valitsuse nimel


Protocol  Amending the Protocol between the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania Concerning the Status of the Baltic Defence College and Its Personnel