Teksti suurus:

Tagasipöördumistunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja tagasipöördumistunnistusele kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I 2002, 97, 569

Tagasipöördumistunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja tagasipöördumistunnistusele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 26.11.2002 nr 359

Määrus kehtestatakse « Isikut tõendavate dokumentide seaduse» (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338; 2002, 61, 375; 63, 387; 90, 516) § 9 lõike 1 alusel.

1. peatükk
TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUSE VORM JA TEHNILINE KIRJELDUS

§1. Tagasipöördumistunnistuse vorm ja formaat

Tagasipöördumistunnistus on kolmeleheline voldik, mille iga lehekülje mõõtmed on 80×125 mm. Voldiku iga lehe välisküljel on lehekülje alaosa keskele trükitud tagasipöördumistunnistuse number. Tagasipöördumistunnistus on rohekashallikat värvi ja iga lehekülje keskel on Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutis. Tagasipöördumistunnistuse sise- ja välisküljel on läbivalt rohekashallikas laineline muster.

§2. Tagasipöördumistunnistuse esilehe tehniline kirjeldus

(1) Tagasipöördumistunnistuse esilehe välisküljel on tekst:
EESTI VABARIIK
REPUBLIC OF ESTONIA
Tagasipöördumistunnistus
Certificate of return

(2) Tagasipöördumistunnistuse esilehe siseküljel on tekst:
1) Perekonnanimi/Surname;
2) Eesnimi / Given names;
3) Isikukood/Code;
4) Sünniaeg / Date of birth;
5) Sünnikoht / Place of birth;
6) Praegune elukoht / Present residence;
7) Väljaandmise koht / Place of issue ;
8) Väljaandmise kuupäev / Date of issue;
9) Kehtiv kuni / Valid until;
10) Konsulaarametniku või aukonsuli allkiri / Signature of consular officer or honorary consul.

§3. Tagasipöördumistunnistuse teise lehe tehniline kirjeldus

Tagasipöördumistunnistuse teise lehe siseküljel on tekst:
1) Dokument on antud Eesti kodanikule tagasipöördumiseks Eesti Vabariiki. / This document is issued to the Estonian citizen to return to the Republic of Estonia.;
2) Foto/Photo 40×50 mm;
3) Pitser/Seal ;
4) Kasutaja allkiri/Signature of bearer.

§4. Tagasipöördumistunnistuse kolmanda lehe tehniline kirjeldus

Tagasipöördumistunnistuse kolmanda lehe siseküljel on tekst:
1) Kaasa reisivad lapsed/Accompanying children;
2) Nimi/Name;
3) Sünniaeg/Date of birth;
4) Märkused/Remarks.

§5. Tagasipöördumistunnistuse vormi kehtestamine

Tagasipöördumistunnistuse vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

2. peatükk
TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUSELE KANTAVAD ANDMED

§6. Tagasipöördumistunnistusele kantavate andmete loetelu

(1) Tagasipöördumistunnistuse esilehe siseküljele kantakse järgmised andmed:
1) tagasipöördumistunnistuse kasutaja perekonnanimi;
2) tagasipöördumistunnistuse kasutaja eesnimi;
3) tagasipöördumistunnistuse kasutaja isikukood;
4) tagasipöördumistunnistuse kasutaja sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
5) tagasipöördumistunnistuse kasutaja sünnikoht;
6) tagasipöördumistunnistuse kasutaja praegune elukoht;
7) tagasipöördumistunnistuse väljaandmise koht;
8) tagasipöördumistunnistuse väljaandmise kuupäev;
9) tagasipöördumistunnistuse kehtivuse viimane kuupäev;
10) konsulaarametniku või aukonsuli allkiri.

(2) Tagasipöördumistunnistuse teise lehe siseküljele kantakse järgmised andmed:
1) foto;
2) kasutaja allkiri.

(3) Vanema taotlusel kantakse tagasipöördumistunnistuse kolmanda lehe siseküljele temaga kaasa reisivate laste kohta järgmised andmed:
1) perekonnanimi;
2) eesnimi;
3) sünnikuupäev, -kuu ja -aasta.

(4) Tagasipöördumistunnistuse kolmanda lehe välisküljele võib vajaduse korral kanda viisa.

§7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. detsembril 2002. a.

Peaminister Siim KALLAS

Välisminister Kristiina OJULAND

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 359 «Tagasipöördumistunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja tagasipöördumistunnistusele kantavate andmete loetelu»
lisa

TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUSE VORM

Tagasipöördumistunnistuse esimese, teise ja kolmanda lehe siseküljed

Tagasipöördumistunnistuse kolmanda, teise ja esimese lehe välisküljed

Välisminister Kristiina OJULAND

/otsingu_soovitused.json