Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse § 64 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 96, 563

Vabariigi Valitsuse seaduse § 64 muutmise seadus

Vastu võetud 06.11.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. novembri 2002. a otsusega nr 266

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505) § 64 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Seaduse rakendamine

(1) Tõuaretusinspektsioon reorganiseeritakse ja liidetakse Veterinaar- ja Toiduametiga, andes Tõuaretusinspektsiooni aretusalased riikliku järelevalve ülesanded Veterinaar- ja Toiduametile 2003. aasta 1. jaanuarist. Tõuaretusinspektsiooni Veterinaar- ja Toiduametiga liitmisega seotud toimingud viib läbi põllumajandusminister.

(2) Tõuaretusinspektsiooni teenistujate teenistuse jätkamisel Veterinaar- ja Toiduameti koosseisus ettenähtud ametikohtadel või nende teenistus- või töösuhte lõpetamisel rakendatakse avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377) § 115 lõikes 2 või Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377) §-s 6 sätestatut.

(3) Vabariigi Valitsusel ja asjaomastel ministritel viia oma õigusaktid kooskõlla käesoleva seaduse sätetega 2003. aasta 1. jaanuariks.

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json