HALDUSÕIGUSSümbolid, riiklikud autasud, pühad ja tähtpäevad

TÖÖÕIGUSTööleping

Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seadus (lühend - PTS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2004
Avaldamismärge:

Pühade ja tähtpäevade seadus

Vastu võetud 27.01.1998
RT I 1998, 13, 162
jõustumine 23.02.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.02.1999RT I 1999, 18, 29924.02.1999

  


 


Paragrahv 1. Rahvuspüha


Rahvuspüha ja puhkepäev on:


24. veebruar - iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.


 


Paragrahv 2. Riigipühad


Riigipühad ja puhkepäevad on:


1) 1. jaanuar - uusaasta;


2) - suur reede;


3) - ülestõusmispühade 1. püha;


4) 1. mai - kevadpüha;


5) - nelipühade 1. püha;


6) 23. juuni - võidupüha;


7) 24. juuni - jaanipäev;


8) 20. august - taasiseseisvumispäev;


9) 25. detsember- esimene jõulupüha;


10) 26. detsember - teine jõulupüha.


 


Paragrahv 3. Riiklikud tähtpäevad


Riiklikud tähtpäevad on:


1) 6. jaanuar - kolmekuningapäev;


2) 2. veebruar - Tartu rahulepingu aastapäev;


21) 14. märts - emakeelepäev;


3) maikuu teine pühapäev - emadepäev;


4) 14. juuni - leinapäev;


5) 2. november - hingedepäev;


6) novembrikuu teine pühapäev - isadepäev;


7) 16. november - taassünni päev.


[RT I 1999, 18, 299 - jõust. 24. 02. 1999]


 


Paragrahv 4. Pühade ja tähtpäevade arvestamine


(1) Käesolevas seaduses nimetatud pühad ja tähtpäevad arvestatakse gregooriuse ehk uue kalendri järgi.


(2) Rahvuspüha suhtes kohaldatakse teistes õigusaktides riigipühade ja riiklike pühade kohta sätestatut.


 


Paragrahv 5. [Käesolevast tekstist välja jäetud]


 


Paragrahv 6. Seaduse jõustumine


Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 23. veebruaril.