Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta Vabariigi valitsuse vahelise taastuvatest allikatest toodetud energia statistilise ülekandmise raamkokkuleppe muudatus nr 1

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2021
Avaldamismärge:RT II, 24.01.2023, 2

Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta Vabariigi valitsuse vahelise taastuvatest allikatest toodetud energia statistilise ülekandmise raamkokkuleppe muudatus nr 1

Vastu võetud 08.11.2022

Vabariigi Valitsuse 15.09.2022 korraldus nr 252 raamkokkuleppe muudatuse nr 1 heakskiitmise ja volituste andmise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta Vabariigi valitsuse vaheline taastuvatest allikatest toodetud energia statistilise ülekandmise raamkokkulepe

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuse jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus (edaspidi nimetatud müüv liikmesriik) ja Malta Vabariigi valitsus (edaspidi nimetatud ostev liikmesriik),

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled,

võttes arvesse 24. jaanuaril 2020 Vallettas Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta Vabariigi valitsuse vahelist taastuvatest allikatest toodetud energia statistilise ülekandmise raamkokkulepet (edaspidi nimetatud kokkulepe),

on otsustanud kokkulepet muuta järgmiselt:

   (a) “Energia- ja Veemajandusministeerium” artikli 3 punktis 2 muudetakse ja sõnastatakse “Keskkonna- , Energia- ja Ettevõtlusministeerium”;

   (b) artikli 6 punktis 2 muudetakse kuupäeva „28. veebruar 2021“ ja uueks kuupäevaks loetakse „31. detsember 2021“;

   (c) artikli 6 punktis 3 muudetakse energiakogust „20 GWh“ ja uueks energiakoguseks loetakse „60 GWh“, ja

   (d) artiklis 8 muudetakse aastaarvu, mis reguleerib müüva liikmesriigi kohustust kanda ostvale liikmesriigile üle energia sihtkogus, ja uueks aastaarvuks loetakse „2021“.

Kõik teised kokkuleppe tingimused jäävad samaks.

Käesolev muudatus jõustub tagasiulatuvalt alates 30. novembrist 2021 ja on sõlmitud kahes eksemplaris inglise ja eesti keeles, mis on võrdselt autentsed. Tõlgendamislahknevuste korral lähtutakse inglise keelsest tekstist.


Selle kinnituseks on pooled, olles oma valitsuste poolt nõuetekohaselt volitatud, allkirjastanud käesoleva muudatuse Tallinnas, 8. novembril 2022.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Malta Vabariigi Valitsuse nimel

Riina Sikkut

Miriam Dalli

Majandus- ja taristuminister

Keskkonna-, energia- ja ettevõtlusminister


Modification No 1

to the Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Malta on the Establishment of a Framework for the Statistical Transfer of Energy from Renewable Sources

The Government of the Republic of Estonia (hereinafter called the “Selling Member State”) and the Government of the Republic of Malta (hereinafter called the “Buying Member State”),

Hereinafter individually referred to as “a Party” or “the Party” and collectively as “the Parties”,

Taking into account the Articles of Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Malta on the establishment of a framework for the statistical transfer of energy from renewable sources, done on the 24th day of January, 2020 in Valletta (hereinafter called the “Agreement”),

have decided to modify the Agreement as follows:

   (a) The “Ministry for Energy and Water Management” in Article 3(2) is amended to read the “Ministry for the Environment, Energy and Enterprise”;

   (b) The date in Article 6(2) is amended to read „December 31 of the year 2021“;

   (c) The 20 GWh in Article 6(3) is amended to read „60 GWh“, and

   (d) The date, which regulates the obligations of Selling Member State in Article 8 is amended to read, „at the latest by the end of 2021“.

All other terms and conditions of the abovementioned Agreement remain unchanged.

This Modification shall take effect retroactively from 30th of November 2021 and is concluded in duplicate, both in the English and Estonian languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.


In witness, whereof, the Parties, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Modification at Tallinn on 8 November 2022.

For the Government of
the Republic of Estonia

For the Government of
the Republic of Malta

Riina Sikkut

Miriam Dalli

The Minister of Economic Affairs and Infrastructure

The Minister for the Environment, Energy and Enterprise

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json