Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu protokoll

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

10 EUROOPA ÜHENDUSED1006 Euroopa Liidu institutsioonid ja Euroopa avalik teenistusEuroopa Liidu institutsioonEuroopa Parlament

10 EUROOPA ÜHENDUSED1011 Euroopa Liidu õigusELi asutamisleping

HALDUSÕIGUSEnergeetikaVälislepingud

HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineEL toimimist käsitlevad välislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu üleminekusätteid käsitleva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seadus

Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu üleminekusätteid käsitleva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II, 24.11.2010, 1

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  19.11.2010 otsus nr 765

  Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu üleminekusätteid käsitleva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seadus

  Vastu võetud 16.11.2010

  § 1.  Ratifitseerida protokoll, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli üleminekusätete kohta¹, millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2010. aasta 23. juunil Brüsselis.

  § 2.  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.


  1 Avaldatud ELT C 263, 29.09.2010, lk 1–10.

  Ene Ergma
  Riigikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json