Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi Schengeni viisade väljastamise küsimustes esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2012
Avaldamismärge:RT II, 25.06.2012, 3

Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi Schengeni viisade väljastamise küsimustes esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Vastu võetud 08.05.2012

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi Schengeni viisade väljastamise küsimustes esindamise kokkulepe

 

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi Välisministeerium
TALLINN

Leedu Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning viidates 17. veebruaril 2009 Tallinnas sõlmitud Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi Schengeni viisade väljastamise küsimustes esindamise kokkuleppe artiklile 6, on tal au teatada järgmist.

Ministeerium teeb ettepaneku muuta nimetatud kokkuleppe artikleid 1, 2, 3 ning 4 järgmiselt:

Artikkel 1. Esindamine

(1) Leedu Vabariik esindab Eesti Vabariiki ühtsete Schengeni viisade väljastamise küsimustes järgmistes Leedu Vabariigi diplomaatilistes esindustes või konsulaarasutustes:
     a) Jerevan (Armeenia Vabariik);
     b) Kaliningrad (Venemaa Föderatsioon);
     c) Almatõ (Kasahstani Vabariik);
     d) Sovetsk (Venemaa Föderatsioon);
     e) Grodno (Valgevene Vabariik)

(2) Eesti Vabariik esindab Leedu Vabariiki ühtsete Schengeni viisade väljastamise küsimustes järgmistes Eesti Vabariigi diplomaatilistes esindustes või konsulaarasutustes:
     a) Sydney (Austraalia Ühendus)
     b) Pihkva (Venemaa Föderatsioon)

(3) Poolte välisministeeriumid võivad kokku leppida lõigetes 1 ja 2 toodud nimekirja muutmises nootide vahetamise teel.
2.03.2015 15:00
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus teksti osas "lõigete 1 ja 2" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Välisministeeriumi 13.02.2015 taotlust nr 15.2-2/566.

Artikkel 2. Viisade väljastamine

(1) Kui artikli 1 lõikes 1 või 2 nimetatud riigis asuv diplomaatiline esindus või konsulaarasutus leiab, et taotlus vastab kõikidele ühtse viisa väljastamise nõuetele ega ole ebaseadusliku sisserände ega ühegi Schengeni liikmesriigi avaliku korra, riigi julgeoleku huvide või välissuhete rikkumise ohtu, väljastab ta viisa.

(2) Kui esindava riigi diplomaatiline esindus või konsulaarasutus asukohariigis leiab, et viisa väljastamiseks vajalikud tingimused ei ole täidetud, on tal õigus esindatava riigi nimel peale viisataotluse läbivaatamist keelduda viisa väljastamisest. Kahtluse korral, kas viisat peaks väljastama, võib konsulteerida esindatava riigi määratud kontakt saatkonnaga.

(3) Esindava riigi diplomaatiline esindus või konsulaarasutus ei või väljastada ühtegi piiratud territoriaalse kehtivusega viisat ilma lähima esindatava riigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse (vaata lisa) volituseta, välja arvatud juhul, kui piiratud territoriaalne kehtivus tuleneb asjaolust, et kõik Schengeni liikmesriigid ei tunnusta reisidokumenti. Kui see on Eesti Vabariik või Leedu Vabariik, kes seda reisidokumenti ei tunnusta, siis on piiratud territoriaalse kehtivusega viisa väljastamiseks vajalik esindatava riigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse volitus. 

(4) Vastavalt viisaeeskirja artiklile 22, kui vaadatakse läbi taotlusi, mille on esitanud teatavate kolmandate riikide kodanikud või teatavatesse kategooriatesse kuuluvad kolmandate riikide kodanikud, esitab esindav riik taotlused esindatava riigi keskasutustele eelnevaks konsulteerimiseks. Kooskõlas viisaeeskirja artikli 4 paragrahv 4 punktiga c), lepivad vastavate riikide keskasutused (kontaktid sisalduvad Lisas) vastavate riikide või kategooriate kohta nimekirjade vahetamises kokku.

Artikkel 3. Viisastatistika

Teise poole Välisministeeriumi üldise või konkreetse taotluse alusel esitab poole  Välisministeerium teisele poolele kokkuleppe kohaselt väljastatud viisade statistika.

Artikkel 4. Lõivud

(1) Viisataotluste eest nõutakse tasu Schengeni õigustikust juhindudes.

(2) Kõik viisatasud laekuvad esindavale riigile. Esindatav riik ei anna viisataotluste menetlemise eest esindavale riigile mingit rahalist ega muud hüvitist.

Ministeeriumil on samuti au teha ettepanek asendada kokkuleppe lisa ning muuta kontaktesinduste loetelu vastavalt käesolevale noodile lisatud lisale“.

Kui Eesti pool nõustub nimetatud ettepanekuga, teeb Leedu pool ettepaneku, et see noot ja Eesti poole vastusnoot moodustavad  17. veebruaril 2009 Tallinnas sõlmitud Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi Schengeni viisade väljastamise küsimustes esindamise kokkuleppe muutmise kokkuleppe, mis jõustub 15. juunil 2012.

Leedu Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavaimat austust.

Vilnius, 8. mail  2012 

 

Kontaktandmed Leedu suursaatkonnale Jerevanis:
Likhauri 4, Saburtalo
0171 Tbilisi, Gruusia
Tel.: (+995) 32 365 122
Faks: (+995) 32 365 138
e-mail: [email protected]
http://www.tbilisi.vm.ee/

 

Kontaktandmed Leedu Vabariigi peakonsulaadile Kaliningradis:
Pereulok 2 / Koltsova 52
220131 Minsk
Valgevene
tel. (375 17) 219 8830
faks: (375 17) 219 8831
e-mail: [email protected]
http://www.estemb.by

 

VERBAALNOOT

Leedu Vabariigi Välisministeerium
VILNIUS

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Leedu Vabariigi Välisministeeriumile ning viitab ministeeriumi noodile No 5-291/2012 8. maist 2012,  mille sisu on järgmine:

„Leedu Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning viidates 17. veebruaril 2009 Tallinnas sõlmitud Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi Schengeni viisade väljastamise küsimustes esindamise kokkuleppe artiklile 6, on tal au teatada järgmist.

Ministeerium teeb ettepaneku muuta nimetatud kokkuleppe artikleid 1, 2, 3 ning 4 järgmiselt:

Artikkel 1. Esindamine

(1) Leedu Vabariik esindab Eesti Vabariiki ühtsete Schengeni viisade väljastamise küsimustes järgmistes Leedu Vabariigi diplomaatilistes esindustes või konsulaarasutustes:
     a) Jerevan (Armeenia Vabariik);
     b) Kaliningrad (Venemaa Föderatsioon);
     c) Almatõ (Kasahstani Vabariik);
     d) Sovetsk (Venemaa Föderatsioon);
     e) Grodno (Valgevene Vabariik)

(2) Eesti Vabariik esindab Leedu Vabariiki ühtsete Schengeni viisade väljastamise küsimustes järgmistes Eesti Vabariigi diplomaatilistes esindustes või konsulaarasutustes:
     a) Sydney (Austraalia Ühendus)
     b) Pihkva (Venemaa Föderatsioon)

(3) Poolte välisministeeriumid võivad kokku leppida lõigetes 1 ja 2 toodud nimekirja muutmises nootide vahetamise teel.
2.03.2015 15:04
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus teksti osas "lõigete 1 ja 2" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Välisministeeriumi 13.02.2015 taotlust nr 15.2-2/566.

Artikkel 2. Viisade väljastamine

(1) Kui artikli 1 lõikes 1 või 2 nimetatud riigis asuv diplomaatiline esindus või konsulaarasutus leiab, et taotlus vastab kõikidele ühtse viisa väljastamise nõuetele ega ole ebaseadusliku sisserände ega ühegi Schengeni liikmesriigi avaliku korra, riigi julgeoleku huvide või välissuhete rikkumise ohtu, väljastab ta viisa.

(2) Kui esindava riigi diplomaatiline esindus või konsulaarasutus asukohariigis leiab, et viisa väljastamiseks vajalikud tingimused ei ole täidetud, on tal õigus esindatava riigi nimel peale viisataotluse läbivaatamist keelduda viisa väljastamisest. Kahtluse korral, kas viisat peaks väljastama, võib konsulteerida esindatava riigi määratud kontakt saatkonnaga.

(3) Esindava riigi diplomaatiline esindus või konsulaarasutus ei või väljastada ühtegi piiratud territoriaalse kehtivusega viisat ilma lähima esindatava riigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse (vaata lisa) volituseta, välja arvatud juhul, kui piiratud territoriaalne kehtivus tuleneb asjaolust, et kõik Schengeni liikmesriigid ei tunnusta reisidokumenti. Kui see on Eesti Vabariik või Leedu Vabariik, kes seda reisidokumenti ei tunnusta, siis on piiratud territoriaalse kehtivusega viisa väljastamiseks vajalik esindatava riigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse volitus. 

(4) Vastavalt viisaeeskirja artiklile 22, kui vaadatakse läbi taotlusi, mille on esitanud teatavate kolmandate riikide kodanikud või teatavatesse kategooriatesse kuuluvad kolmandate riikide kodanikud, esitab esindav riik taotlused esindatava riigi keskasutustele eelnevaks konsulteerimiseks. Kooskõlas viisaeeskirja artikli 4 paragrahv 4 punktiga c), lepivad vastavate riikide keskasutused (kontaktid sisalduvad Lisas) vastavate riikide või kategooriate kohta nimekirjade vahetamises kokku.

Artikkel 3. Viisastatistika

Teise poole Välisministeeriumi üldise või konkreetse taotluse alusel esitab poole  Välisministeerium teisele poolele kokkuleppe kohaselt väljastatud viisade statistika.

Artikkel 4. Lõivud

(1) Viisataotluste eest nõutakse tasu Schengeni õigustikust juhindudes.

(2) Kõik viisatasud laekuvad esindavale riigile. Esindatav riik ei anna viisataotluste menetlemise eest esindavale riigile mingit rahalist ega muud hüvitist.

Ministeeriumil on samuti au teha ettepanek asendada kokkuleppe lisa ning muuta kontaktesinduste loetelu vastavalt käesolevale noodile lisatud lisale.

Kui Eesti pool nõustub nimetatud ettepanekuga, teeb Leedu pool ettepaneku, et see noot ja Eesti poole vastusnoot moodustavad  17. veebruaril 2009 Tallinnas sõlmitud Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi Schengeni viisade väljastamise küsimustes esindamise kokkuleppe muutmise kokkuleppe, mis jõustub 15. juunil 2012 “.

Ministeerium kinnitab, et Eesti pool nõustub nimetatud ettepanekuga. Seega moodustavad Leedu Vabariigi Välisministeeriumi noot ning käesolev vastusnoot 17. veebruaril 2009 Tallinnas sõlmitud Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi Schengeni viisade väljastamise küsimustes esindamise kokkuleppe muutmise kokkuleppe, mis jõustub 15. juunil 2012.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Leedu Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavaimat austust.

12. juunil 2012 Tallinnas.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json