Teksti suurus:

Süüria vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2020
Avaldamismärge:RT II, 25.06.2013, 3

Süüria vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine

Vastu võetud 20.06.2013 nr 289

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8 lõike 1 alusel:

1. Siseministeeriumil tagada, et Euroopa Liidu Nõukogu 31. mai 2013. a otsuse 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, rakendamiseks võetakse vajalikud meetmed, et takistada otsuse lisas nimetatud isikute sisenemist Eesti Vabariigi territooriumile või selle läbimist, ning tagada, et otsuse hilisemal muutmisel võetakse vajalikud meetmed otsuse rakendamiseks.

2. Välisministeeriumil edastada teave punktis 1 nimetatud otsuse hilisema muutmise kohta Siseministeeriumile.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2013. a korraldus nr 97 „Süüria vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine“.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json