Teksti suurus:

Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2020
Avaldamismärge:RT II, 25.06.2013, 4

Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine

Vastu võetud 20.06.2013 nr 290

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8 lõike 1 alusel:

1. Siseministeeriumil tagada, et Euroopa Liidu Nõukogu 15. oktoobri 2012. a otsuse 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid, rakendamiseks võetakse vajalikud meetmed, et takistada otsuse lisas nimetatud isikute sisenemist Eesti Vabariigi territooriumile või selle läbimist, ning tagada, et otsuse hilisemal muutmisel võetakse vajalikud meetmed otsuse rakendamiseks.

2. Välisministeeriumil edastada teave punktis 1 nimetatud otsuse hilisema muutmise kohta Siseministeeriumile.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 2010. a korraldus nr 455 „Teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine”.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json