Teksti suurus:

Tagasipöördumise loa vorm ja tehniline kirjeldus ning tagasipöördumise loale kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:

Tagasipöördumise loa vorm ja tehniline kirjeldus ning tagasipöördumise loale kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 03.07.2001 nr 230
RT I 2001, 66, 383
jõustumine 16.07.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2002RT I 2002, 97, 57001.12.2002

Määrus kehtestatakse « Isikut tõendavate dokumentide seaduse » (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338) § 9 lõike 1 alusel.

1. peatükk TAGASIPÖÖRDUMISE LOA TEHNILINE KIRJELDUS JA VORM 

§ 1.  Tagasipöördumise loa üldine kirjeldus

  Tagasipöördumise luba on kolmeleheline voldik, mille mõõtmed on 80×125 mm. Loa igale lehele on trükitud loa number. Luba on helelillat värvi, varustatud turvamustriga ja Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutisega.

§ 2.  Tagasipöördumise loa esilehe välisküljel olev tekst

  Tagasipöördumise loa esilehe välisküljel on tekst:
  1) EESTI VABARIIK
REPUBLIC OF ESTONIA
  2) TAGASIPÖÖRDUMISE LUBA
 PERMIT OF RETURN

§ 3.  Tagasipöördumise loa esilehe siseküljel olev tekst

  Tagasipöördumise loa esilehe siseküljel on tekst:
  1) Perekonnanimi/Surname
  2) Eesnimi / Given names
  3) Isikukood/Code
  4) Sünniaeg / Date of birth
  5) Sünnikoht / Place of birth
  6) Praegune elukoht /  Present residence
  7) Väljaandmise koht / Place of issue
  8) Väljaandmise kuupäev / Date of issue
  9) Kehtiv kuni /  Valid until
  10) Konsulaarametniku või aukonsuli allkiri /  Signature of consular officer or honorary consul

§ 4.  Tagasipöördumise loa teise lehe siseküljel olev tekst

  Tagasipöördumise loa teise lehe siseküljel on tekst:
  1) Käesolev dokument on antud Eestisse tagasipöördumiseks Eesti Vabariigis elamisloa alusel elavale välismaalasele, kellele väljaantud välismaalase pass, ajutine reisidokument või pagulase reisidokument on välisriigis viibides muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud.This document is issued to an alien legally residing in the Republic of Estonia for return to Estonia when the alien¿s passport, temporary travel document or travel document for a refugee becomes unusable or is destroyed or lost while staying in a foreign country.
  2) Foto/Photo
  3) 35×50 mm
  4) Pitser/Seal
  5) Kasutaja allkiri / Signature of bearer

§ 5.  Tagasipöördumise loa kolmanda lehe siseküljel olev tekst

  Tagasipöördumise loa kolmanda lehe siseküljel on tekst:
  1) Kaasa reisivad lapsed / Accompanying children
  2) Nimi / Name
  3) Sünniaeg / Date of birth
  4) Märkused / Remarks

§ 6.  Tagasipöördumise loa vorm

  Tagasipöördumise loa vorm kehtestatakse vastavalt lisale.

2. peatükk TAGASIPÖÖRDUMISE LOALE KANTAVAD ANDMED 

§ 7.  Tagasipöördumise loa esilehe siseküljele kantavad andmed

  Tagasipöördumise loa esilehe siseküljele kantakse järgmised andmed:
  1) tagasipöördumise loa kasutaja perekonnanimi;
  2) tagasipöördumise loa kasutaja eesnimi;
  3) tagasipöördumise loa kasutaja isikukood;
  4) tagasipöördumise loa kasutaja sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
  5) tagasipöördumise loa kasutaja sünnikoht;
  6) tagasipöördumise loa kasutaja praegune elukoht;
  7) tagasipöördumise loa väljaandmise koht;
  8) tagasipöördumise loa väljaandmise kuupäev;
  9) tagasipöördumise loa kehtivuse viimane kuupäev;
  10) konsulaarametniku või aukonsuli allkiri.

§ 8.  Tagasipöördumise loa teise lehe siseküljele kantavad andmed

  Tagasipöördumise loa teise lehe siseküljele:
  1) kleebitakse tagasipöördumise loa kasutaja foto mõõtmetega 40×50 mm;
  2) kantakse pitsatijäljend;
  3) kirjutab tagasipöördumise loa kasutaja oma allkirja.
[RT I 2002, 97, 570 - jõust. 01.12.2002]

§ 9.  Tagasipöördumise loa kolmanda lehe siseküljele kantavad andmed

  (1) Tagasipöördumise loa kolmanda lehe siseküljele:
  1) kantakse tagasipöördumise loa kasutajaga kaasa reisiva/reisivate lapse/laste nimi/nimed;
  2) kantakse tagasipöördumise loa kasutajaga kaasa reisiva/reisivate lapse/laste sünniaeg/sünniajad;
  3) märkuste kohale kantakse tagasipöördumise loa kasutajale välja antud kasutamiskõlbmatuks muutunud, hävinud või kaotsi läinud dokumendi number, elamisloa number ja kehtivusaeg;
  4) (2) Tagasipöördumise loa tagakülje kahele vabale lehele võidakse vajaduse korral kanda viisa.Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2001. a määruse nr 230 «Tagasipöördumise loa vorm ja tehniline kirjeldus ning tagasipöördumise loale kantavate andmete loetelu»
 lisa

TAGASIPÖÖRDUMISE LOA VORM

 

 

 

 

 

EESTI VABARIIK

 

 

REPUBLIC OF ESTONIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasipöördumise luba

 

 

Permit of return

 

 

 

 

 

 

MK 000000

MK 000000

MK 000000

 

 

  

 

 

 

Käesolev dokument on antud

 

Perekonnanimi

Eestisse tagasipöördumiseks

Kaasa reisivad lapsed

Surname

Eesti Vabariigis elamisloa

Accompanying children

 

alusel elavale välismaalasele,

 

Eesnimi

kellele väljaantud

 

Given names

välismaalase pass, ajutine

 

 

reisidokument või pagulase

Nimi

Sünniaeg

Isikukood

reisidokument on välisriigis

Name

Date of Birth

Code

viibides muutunud

 

 

kasutamiskõlbmatuks,

 

Sünniaeg

hävinud või kaotsi läinud.

 

Date of birth

This document is issued to an

 

 

alien legally residing in the Republic of Estonia for retron to Estonia when the alien¿s passport, temporary travel document or travel document for a refugee becomes corusable or is destroyed or lost while staying in a foreign co corby.

 

 

 

Märkused

 

 

 

 

Remarks

 

 

Foto

 

 

 

 

Photo

 

 

 

 

35x50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitser

 

 

 

Seal

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasutaja allkiri

 

 

Signature of bearer

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[kehtetu - RT I 2002, 97, 570 - jõust. 01.12.2002]

/otsingu_soovitused.json