Teksti suurus:

„Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse julgeolekukokkuleppe kahe riigi vahel vahetatava salastatud teabe kaitse kohta“ muutmise protokoll

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2020
Avaldamismärge:RT II, 25.09.2020, 1

„Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse julgeolekukokkuleppe kahe riigi vahel vahetatava salastatud teabe kaitse kohta“ muutmise protokoll

Vastu võetud 15.09.2020

Vabariigi Valitsuse 21.05.2020 korraldus nr 177 julgeolekukokkuleppe muutmise protokolli eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse julgeolekukokkulepe kahe riigi vahel vahetatava salastatud teabe kaitse kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Kreeka Vabariigi valitsus,

SOOVIDES sõlmida protokolli, millega muudetakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse julgeolekukokkulepet kahe riigi vahel vahetatava salastatud teabe kaitse kohta, mis on koostatud 14. mail 2002. aastal Brüsselis,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Artiklist 2 kustutatakse mõiste julgeolekukinnitus.

Artikkel 2

Artikli 3 lõige 2 kustutatakse ja asendatakse järgnevaga:

„Salastatud teabele ja asukohtadele ning rajatistele, kus toimuvad salastatud tegevused või kus hoiustatakse salastatud teavet, antakse juurdepääs ainult isikutele, kellel on riiklikele õigusnormidele vastavad volitused asjakohase salastatuse tasemega salastatud teabele juurdepääsemiseks ja kellel on ülesannete või töösuhte tõttu kokkuleppe artiklis 2 määratletud teadmisvajadus.“.

Artikkel 3

Artikli 5 lõige 1 kustutatakse ja asendatakse järgnevaga:

„Salastatud teave varustatakse ühe järgnevalt esitatud salastatuse taseme märgisega.

EESTI VABARIIGIS

INGLISE KEELES

KREEKA VABARIIGIS

TÄIESTI SALAJANE

TOP SECRET

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
(AKROS APORRITO)

SALAJANE

SECRET

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
(APORRITO)

KONFIDENTSIAALNE

CONFIDENTIAL

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
(EMPISTEYTIKO

PIIRATUD

RESTRICTED

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(PERIORISMENIS CHRISSIS)

.“

Artikkel 4

Artikli 6 lõige 1 kustutatakse ja asendatakse järgnevaga:

„Kokkuleppe järelevalve ja kohaldamise eest vastutavad järgmised ametiasutused:

Eesti Vabariigis:
   Riigi julgeoleku volitatud esindaja
   Välisluureamet;

Kreeka Vabariigis:
   NATIONAL SECURITY AUTHORITY (NSA)
   Hellenic National Defence General Staff
   Joint Military Intelligence Division (JMID)

   DESIGNATED INDUSTRIAL SECURITY AUTHORITY (DSA)
   Hellenic Ministry of National Defence
   General Secretariat/General Directorate for Defence Industry and Research.“.

Artikkel 5

Artikli 6 lõppu lisatakse uus lõige alljärgnevas sõnastuses:

„Pooled teavitavad üksteist pädeva julgeolekuasutuse muutumisest diplomaatiliste kanalite kaudu.“.

Artikkel 6

Artikli 8 lõike 1 viimane lause kustutatakse.

Artikkel 7

Protokoll jõustub sellele allakirjutamise kuupäeval. Protokoll jääb kehtima sama kauaks kui Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse julgeolekukokkulepe kahe riigi vahel vahetatava salastatud teabe kaitse kohta, mis on koostatud 14. mail 2002. aastal Brüsselis.


Koostatud 15.09.2020 Ateenas kahes autentses eksemplaris eesti, kreeka ja inglise keeles. Kumbki pool sai ühe eksemplari igas keeles. Protokolli tõlgendamisel tekkivate erimeelsuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Kreeka Vabariigi valitsuse nimel

Priit Pallum
Eesti Vabariigi suursaadik

Kindralmajor
Angelos Choudeloudis
Kreeka kindralstaabi E-osakonna direktor

Πρωτοκολλο (kreekakeelne tekst)

Protocol Amending the Security Agreement 

/otsingu_soovitused.json