Teksti suurus:

Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 17.05.1994 nr 25
RTL 1994, 37, 0
jõustumine 12.08.1994

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2996RTL 1997, 3, 1616.01.1997
26.01.1998RTL 1998, 40, 20211.02.1998

Seoses vajadusega reglementeerida sadamates ohtliku kauba vastuvõttu, töötlemist, hoiustamist ja väljastamist määran:

1. Kinnitada juurdelisatud «Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise eeskiri» ja kehtestada see 1. juulist 1994. a.
[Kehtetu – RTL 1998, 40/41, 202 – jõust. 11.02.1998]

2. Veeteede Ametil:
1) välja töötada käesoleva määruse punktis 1 nimetatud eeskirjast tulenevad muud õigusaktid ja esitada need ettenähtud korras ministeeriumile kinnitamiseks.
2) korraldada järelevalve «Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiu ja väljastamise eeskirja» nõuete täitmise üle sadamates.