Teksti suurus:

Maanteeameti hallatavate riigiasutuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine

Maanteeameti hallatavate riigiasutuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Teede- ja Sideminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:

  Maanteeameti hallatavate riigiasutuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine

  Vastu võetud 31.01.2000 nr 5
  RTL 2000, 26, 310
  jõustumine 01.01.2000

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  28.03.2000RTL 2000, 41, 60001.04.2000
  25.04.2002RTL 2002, 55, 80801.07.2002
  12.08.2002RTL 2002, 92, 142601.11.2002
  19.08.2002RTL 2002, 95, 148401.11.2002 (õ) 16.12.2008 15:45
  29.08.2002RTL 2002, 102, 155601.12.2002
  10.09.2002RTL 2002, 107, 159101.12.2002
  22.10.2002RTL 2002, 125, 182501.01.2003

  Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 49 lõike 1 punkti 10 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2000. a määrusega nr 4 «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kellele on riigieelarve seaduses määratud töötasu kulu, töötajate töötasustamine 2000. aastal» (RT I 2000, 3, 20).

  § 1.    Kinnitada alates 1. jaanuarist 2000. a Maanteeameti hallatavate riigiasutuste struktuur ja töötajate koosseis (juurde lisatud).

   

  Lisa 1
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  HARJU TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [Kehtetu - RTL 2002, 92, 1426 - jõust. 01.11.2002]
   

  Lisa 2
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  HIIU TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [kehtetu - RTL 2002, 107, 1591 - jõust. 01.12.2002]
   

  Lisa 3
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  IDA-VIRU TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [Kehtetu - RTL 2000, 41, 600 - jõust. 01.04.2000]
   

  Lisa 4
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  JÕGEVA TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [kehtetu - RTL 2002, 55, 808 - jõust. 01.07.2002]
   

  Lisa 5
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  JÄRVA TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [Kehtetu - RTL 2002, 92, 1426 - jõust. 01.11.2002]
   

  Lisa 6
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  LÄÄNE TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [Kehtetu - RTL 2002, 125, 1825 - jõust. 01.01.2003]
   

  Lisa 7
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  LÄÄNE-VIRU TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [Kehtetu - RTL 2002, 102, 1556 - jõust. 01.12.2002]
   

  Lisa 8
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  PÄRNU TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [Kehtetu - RTL 2002, 125, 1825 - jõust. 01.01.2003]
   

  Lisa 9
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  RAPLA TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [Kehtetu - RTL 2002, 92, 1426 - jõust. 01.11.2002]
   

  Lisa 10
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  SAARE TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [kehtetu - RTL 2002, 107, 1591 - jõust. 01.12.2002]
   

  Lisa 11
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  TARTU TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [Kehtetu - RTL 2002, 55, 808 - jõust. 01.07.2002]
   

  Lisa 12
  teede- ja sideministri
  31. Jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  [Kehtetu - RTL 2002, 95, 1484 - jõust. 1.11.2002] (õ) 16.12.2008 15:45   

  Lisa 13
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  VILJANDI TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [Kehtetu - RTL 2002, 125, 1825 - jõust. 01.01.2003]
   

  Lisa 14
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  [Kehtetu - RTL 2002, 95, 1484 - jõust. 1.11.2002] (õ) 16.12.2008 15:45   

  Lisa 15
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  TEHNOKESKUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS

  Allüksus, töökoht

  Palgaaste

  Asutuse juhid

  Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid ja peaspetsialistid

  Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

  Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

  Kantseleitöötajad ja töölised

  Kokku

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Juhtkond ja otsealluvusega töötajad

  Direktor

  18–31

  1

   

   

   

   

  1

  Direktori asetäitja

  17–30

  1

   

   

   

   

  1

  Pearaamatupidaja

  16–25

   

  1

   

   

   

  1

  Pearaamatupidaja asetäitja

  15–24

   

  1

   

   

   

  1

  Raamatupidaja

  11–17

   

   

   

  1

   

  1

  Sekretär

  11–17

   

   

   

  1

   

  1

  Personalispetsialist

  15–23

   

   

  0,5

   

   

  0,5

  Teedegrupp

  Peaspetsialist

  16–25

   

   

  3

   

   

  3

  Spetsialist

  15–23

   

   

  1

   

   

  1

  Haldusosakond

  Osakonnajuhataja

  16–25

   

  1

   

   

   

  1

  Majandusjuhataja

  15–23

   

   

  1

   

   

  1

  Spetsialist

  15–23

   

   

  1

   

   

  1

  Valvur

  7

   

   

   

   

  4

  4

  Välisuuringud

  Osakonnajuhataja

  16–25

   

  1

   

   

   

  1

  Peaspetsialist

  16–25

   

   

  1

   

   

  1

  Spetsialist

  15–23

   

   

  5

   

   

  5

  Infoosakond

  Osakonnajuhataja

  16–25

   

  1

   

   

   

  1

  Trükiste toimetaja

  15–23

   

   

  1

   

   

  1

  Raamatukoguhoidja

  8–13

   

   

   

   

  1

  1

  KOKKU

   

  2

  5

  13,5

  2

  5

  27,5   

  Lisa 16
  teede- ja sideministri
  31. jaanuari 2000. a
  määruse nr 5
  juurde  PÕLVA TEEDEVALITSUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS
  [Kehtetu - RTL 2000, 41, 600 - jõust. 01.04.2000]
  Õiend  1. Muutmismärgetesse lisatud «19.08.2002 nr 50 (RTL 2002, 95, 1484) 1.11.2002» koos lingiga muutvale aktile;
   2. lisade 12 ja 14 sisu asemele lisada «[Kehtetu - RTL 2002, 95, 1484 - jõust. 1.11.2002]» koos lingiga muutvale aktile.

  /otsingu_soovitused.json