Teksti suurus:

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2002
Avaldamismärge:RT II 2002, 35, 167

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.11.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. novembri 2002. a otsusega nr 269

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse (RT II 1999, 27, 165) § 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«3) konventsiooni artikli 16 lõike 1 punkti a alapunkti iv alusel deklareerib Eesti Vabariik, et fonogrammi suhtes, mille tootja on teise osalisriigi kodanik, kohaldatakse nimetatud artiklis ettenähtud kaitset sel määral ja sellise tähtajaga, nagu teine osalisriik kohaldab Eesti Vabariigi kodaniku poolt esmakordselt salvestatud fonogrammile. Kui osalisriik, kelle kodanik fonogrammitootja on, ei taga kaitset niisama suurele tulusaajate ringile nagu Eesti Vabariik, ei loeta seda kaitse määrast kõrvalekaldumiseks.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json