Teksti suurus:

Palga alammäära kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 99, 583

Palga alammäära kehtestamine

Vastu võetud 03.12.2002 nr 366

NB! Kehtetu - RT I 2003, 83, 561 - jõust. 01.01.04

Määrus kehtestatakse «Palgaseaduse» (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287; 2002, 61, 375; 62, 377) § 2 lõike 7 alusel.

§1. Palga alammäära kehtestamine

Kehtestada tunnipalga alammääraks 12 krooni 90 senti ja kuupalga alammääraks täistööaja korral 2160 krooni.

§2. Rakendussätted

(1) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määrus nr 396 «Palga alammäära kehtestamine» (RT I 2001, 98, 619) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Sotsiaalminister Siiri OVIIR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN