Teksti suurus:

Volituste andmine "Ehitusseadusest" ja "Toote ohutuse seadusest" tuleneva õigusakti kehtestamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2013
Avaldamismärge:RT I 2002, 99, 584

Volituste andmine "Ehitusseadusest" ja "Toote ohutuse seadusest" tuleneva õigusakti kehtestamiseks

Vastu võetud 03.12.2002 nr 367

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297) § 5 lõike 4 ja «Toote ohutuse seaduse» (RT I 1998, 40, 613; 1999, 82, 753; 2000, 86, 546; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387) § 3 lõike 11 alusel.

§ 1. Volituste andmine

Sotsiaalministrit volitatakse kehtestama terviseohutuse nõuded ehitusmaterjalidele ja -toodetele.

§ 2. Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määrus nr 115 «Volituste andmine ehitustoodetele terviseohutuse nõuete ja nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra kehtestamiseks» (RT I 2001, 33, 182) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Sotsiaalminister Siiri OVIIR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json