Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 26.02.2019, 1

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingute jõustumine ja lõppemine

Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjade esimene lisaprotokoll, mis on koostatud 12. augustil 2008. aastal Genfis, jõustus 1. jaanuaril 2010. aastal.

Alus: Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjade esimese lisaprotokolli artikkel XXVI.


Ülemaailmse Postiliidu põhikirja viies lisaprotokoll, mis on koostatud 14. septembril 1994. aastal Soulis, jõustus 1. jaanuaril 1996. aastal.

Alus: Ülemaailmse Postiliidu põhikirja viienda lisaprotokolli artikkel XI.


Ülemaailmne postikonventsioon ja selle juurde kuuluv lõpp-protokoll, mis on koostatud 15. septembril 1999. aastal Pekingis, jõustus 1. jaanuaril 2001. aastal.

Alus: Ülemaailmse postikonventsiooni artikkel 65.


Ülemaailmne postikonventsioon ja selle juurde kuuluv lõpp-protokoll, mis on koostatud 15. septembril 1999. aastal Pekingis, lõppes 28. mail 2006. aastal.

Alus: Ülemaailmse postikonventsiooni artikkel 65.


Ülemaailmne postikonventsioon ja selle juurde kuuluv lõpp-protokoll, mis on koostatud 5. oktoobril 2004. aastal Bukarestis, jõustus 28. mail 2006. aastal.

Alus: Ülemaailmse postikonventsiooni artikkel 38.


Ülemaailmne postikonventsioon ja selle juurde kuuluv lõpp-protokoll, mis on koostatud 5. oktoobril 2004. aastal Bukarestis, lõppes 1. jaanuaril 2010. aastal.

Alus: Ülemaailmse postikonventsiooni artikkel 38.


Ülemaailmne postikonventsioon, mis on koostatud 12. augustil 2008. aastal Genfis, jõustus 1. jaanuaril 2010. aastal.

Alus: Ülemaailmse postikonventsiooni artikkel 37.


Ülemaailmne postikonventsioon, mis on koostatud 12. augustil 2008. aastal Genfis, lõppes 1. jaanuaril 2014. aastal.

Alus: Ülemaailmse postikonventsiooni artikkel 37.


Ülemaailmne postikonventsioon, mis on koostatud 11. oktoobril 2012. aastal Dohas, jõustus 1. jaanuaril 2014. aastal.

Alus: Ülemaailmse postikonventsiooni artikkel 40.


Ülemaailmse Postiliidu põhikirja kuues lisaprotokoll, mis on koostatud 15. septembril 1999. aastal Pekingis, jõustus 1. jaanuaril 2001. aastal.

Alus: Ülemaailmse Postiliidu põhikirja kuuenda lisaprotokolli artikkel V.


Ülemaailmse Postiliidu põhikirja seitsmes lisaprotokoll, mis on koostatud 5. oktoobril 2004. aastal Bukarestis, jõustus 1. jaanuaril 2006. aastal.

Alus: Ülemaailmse Postiliidu põhikirja seitsmenda lisaprotokolli artikkel VI.


Ülemaailmse Postiliidu põhikirja kaheksas lisaprotokoll, mis on koostatud 12. augustil 2008. aastal Genfis, jõustus 1. jaanuaril 2010. aastal.

Alus: Ülemaailmse Postiliidu põhikirja kaheksanda lisaprotokolli artikkel X.


Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjad, mis on koostatud 15. septembril 1999. aastal Pekingis, jõustusid 1. jaanuaril 2001. aastal.

Alus: Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjade artikkel 132.


Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjad, mis on koostatud 15. septembril 1999. aastal Pekingis, lõppesid 1. jaanuaril 2006. aastal.

Alus: Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjade artikkel 132.


Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjad, mis on koostatud 5. oktoobril 2004. aastal Bukarestis, jõustusid 1. jaanuaril 2006. aastal.

Alus: Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjade artikkel 135.


Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjad, mis on koostatud 5. oktoobril 2004. aastal Bukarestis, lõppesid 1. jaanuaril 2014. aastal.

Alus: Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjade artikkel 135.


Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjad, mis on koostatud 11. oktoobril 2012. aastal Dohas, jõustusid 1. jaanuaril 2014. aastal.

Alus: Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjade artikkel 158 lõige 2.


Posti makseteenuste kokkulepe, mis on koostatud 5. oktoobril 2004. aastal Bukarestis, jõustus 1. jaanuaril 2006. aastal.

Alus: Posti makseteenuste kokkuleppe artikkel 23 lõige 4.


Posti makseteenuste kokkulepe, mis on koostatud 5. oktoobril 2004. aastal Bukarestis, lõppes 14. juunil 2014. aastal.

Alus: Posti makseteenuste kokkuleppe artikkel 23 lõige 4.

Sven Mikser
Välisminister