Teksti suurus:

Piiravate meetmete rakendamine seoses olukorraga Sudaanis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2020
Avaldamismärge:RT II, 26.06.2014, 1

Piiravate meetmete rakendamine seoses olukorraga Sudaanis

Vastu võetud 19.06.2014 nr 283

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8 lõike 1 alusel:

1. Siseministeeriumil tagada, et Euroopa Liidu Nõukogu otsuse 2014/…/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2011/423/ÜVJP, rakendamiseks võetakse vajalikud meetmed, et takistada otsuse lisas nimetatud isikute sisenemist Eesti Vabariigi territooriumile või selle läbimist ning tagada, et otsuse hilisemal muutmisel võetakse vajalikud meetmed otsuse rakendamiseks.

2. Välisministeeriumil edastada teave punktis 1 nimetatud otsuse hilisema muutmise kohta Siseministeeriumile.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2011. a korraldus nr 357 „Sudaani ja Lõuna-Sudaani vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine“.

Urve Tiidus
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json