Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 26.06.2020, 1

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu jõustumine

Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vaheline lennutranspordileping (ELT L 134, 25.5.2007, lk 4–41), mis on koostatud 25. aprillil 2007. aastal Brüsselis, jõustub 29. juunil 2020. aastal.


Alus: Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu artikkel 26 ja Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri kiri.


Urnas Reinsalu
Välisminister


Vabariigi Valitsuse 19.04.2007 korraldus nr 212 lennutranspordilepingu eelnõu heakskiitmise ja volituste andmise kohta

/otsingu_soovitused.json