Teksti suurus:

Maanteeameti põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.09.2006
Avaldamismärge:

Maanteeameti põhimääruse kinnitamine

 
 
       Maanteeameti põhimääruse kinnitamine
 
  Vastu võetud teede- ja sideministri 10.01.1997 määrusega nr. 2 (RTL 1997, 10, 62), jõustunud 02.02.1997.
Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.07.1999 nr 38 (RTL 1999, 114, 1498) 31.07.1999 
 
 
   Lähtudes Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628;
1996, 49, 953; 88, 1560) paragrahv 42 lõikest 1 ja paragrahv
46 lõikest 6 määran:
 
   1. [kehtetu - 31.07.1999]
[RTL 1999, 114, 1498 - jõust 31.07.1999]
 
   2. [kehtetu - 31.07.1999]
[RTL 1999, 114, 1498 - jõust 31.07.1999]
     3. [kehtetu - 31.07.1999]        
[RTL 1999, 114, 1498 - jõust 31.07.1999]
  
   4. [käesolevast tekstist välja jäetud]
 
   
                    
 
  
  
  
  

/otsingu_soovitused.json