Teksti suurus:

Töö- ja puhkeaja seaduse § 5 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 99, 576

Töö- ja puhkeaja seaduse § 5 muutmise seadus

Vastu võetud 13.11.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. detsembri 2002. a otsusega nr 275

§ 1. Töö- ja puhkeaja seaduse (RT I 2001, 17, 78; 102, 675; 2002, 56, 347; 61, 375) § 5 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) koolide ja muude lasteasutuste õpetajatel, kasvatajatel ning teistel õppe- ja kasvatusalal töötavatel isikutel, samuti tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötavatel psühholoogidel ja logopeedidel – kuni 7 tundi päevas ehk kuni 35 tundi nädalas.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json