Teksti suurus:

Organisatsioonide ISIL (Daesh) ja Al-Qaida liikmete ning teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2020
Avaldamismärge:RT II, 27.09.2016, 4

Organisatsioonide ISIL (Daesh) ja Al-Qaida liikmete ning teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine

Vastu võetud 23.09.2016 nr 321

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8 lõike 1 alusel:

1. Siseministeeriumil tagada Euroopa Liidu Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2002/402/ÜVJP, artikli 2 rakendamine, ning tagada, et otsuse muutmisel võetakse vajalikud meetmed selle rakendamiseks.

2. Välisministeeriumil edastada teave punktis 1 nimetatud otsuse muutmise kohta Siseministeeriumile.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2003. a korraldus nr 477 „Euroopa Liidu Nõukogu ühiste seisukohtade 2002/402/ÜVJP ja 2003/140/ÜVJP heakskiitmine ning ühinemine Euroopa Liidu, Euroopa Liiduga liituvate riikide Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovaki Vabariigi ja Sloveenia, assotsieerunud riikide Bulgaaria, Rumeenia, Türgi ja Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate EFTA riikide 6. märtsi 2003. a deklaratsiooniga ühise seisukohaga 2002/402/ÜVJP kehtestatud piiravatesse meetmetesse erandite tegemise kohta”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json