Teksti suurus:

Hallatava riigiasutuse Eesti Riiklik Autoregistrikeskuse moodustamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Hallatava riigiasutuse Eesti Riiklik Autoregistrikeskuse moodustamine

Vastu võetud 31.12.1997 nr 46
RTL 1998, 14, 109
jõustumine 01.01.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.1999RTL 1999, 37, 50001.01.1999
30.12.1999RTL 2000, 10, 10101.01.2000

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468) paragrahvi 43 lõigetele 3 ja 5 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr. 244 (RT I 1996, 73, 1300) määran:

1. Moodustada Teede- ja Sideministeeriumi hallatav riigiasutus Eesti Riiklik Autoregistrikeskus alates 1. jaanuarist 1998. a. asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik.

2. Kinnitada hallatava riigiasutuse Eesti Riiklik Autoregistrikeskus:

1) [kehtetu - 01.01.2000]

2) [kehtetu - 01.01.1999]


[RTL 2000, 10, 101 - jõust. 01.01.2000]

3. [käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json