Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 "Volituste andmine "Loomatauditõrje seadusest" ja "Loomakaitseseadusest" tulenevate õigusaktide kehtestamiseks" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 101, 593

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 "Volituste andmine "Loomatauditõrje seadusest" ja "Loomakaitseseadusest" tulenevate õigusaktide kehtestamiseks" muutmine

Vastu võetud 10.12.2002 nr 375

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566) § 7 lõike 2 ja § 11 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2001, 45, 251) punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

«1) «Veterinaarnõuded loomakasvatushoonetele ja -rajatistele ning loomade pidamiseks piiritletud aladele, samuti loomade pidamisele, registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord»;

2) «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse ja veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma kirjelduse koostamise eeskiri ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»;».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Põllumajandusminister Jaanus MARRANDI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json