Teksti suurus:

Tallinna Maksuameti ümberkorraldamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2008
Avaldamismärge:

Tallinna Maksuameti ümberkorraldamine

Vastu võetud 19.06.1998 nr 47

AVALDATUD :

RTL 1998, 210/211, 821

REDAKTSIOON :

Rahandusmin m 09.12.1999 Nr.104 jõust.01.01.2000

RTL 1999, 173, 2512

Rahandusmin m 29.04.1999 Nr.32 jõust.21.05.1999

RTL 1999, 82, 1000

Rahandusmin m 25.01.1999 Nr.8 jõust.01.01.1999

RTL 1999, 22, 251

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; ja 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 40 lõikele 2 ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 (RT I 1996, 73, 1300) kinnitatud "Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra" sätetest määran:

1. Moodustada alates 1. septembrist 1998. a Tallinna Maksuameti baasil Tallinna Maksuameti õigusjärglasena Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuamet (asukohaga Endla 8, Tallinn) ja Tallinna Füüsiliste Isikute Maksuamet (asukohaga Kotzebue 14, Tallinn).

2. Maksuametil moodustada Tallinna Maksuameti ümberkorraldamiseks Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametiks ja Tallinna Füüsiliste Isikute Maksuametiks komisjon.

3. Ümberkorraldamine viia läbi Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määruse nr 244 "Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord" nõuetest lähtuvalt.

4. Ümberkorraldamise akt esitada kinnitamiseks rahandusministrile 1. oktoobriks 1998. a.

5. (Kehtetu - Rahandusmin m 09.12.1999 Nr.104 jõust.01.01.2000)

6. (Kehtetu - Rahandusmin m 09.12.1999 Nr.104 jõust.01.01.2000)

7. Tunnistan kehtetuks alates 1. septembrist 1998. a rahandusministri 19. detsembri 1997. aasta määrusega nr 89 "Maksuameti ja tema kohalike asutuste põhimääruste kinnitamine" (RTL 1998, 24/25, 153; 127/128, 483) kinnitatud Tallinna Maksuameti põhimääruse.

8. Tunnistan kehtetuks alates 1. septembrist 1998. a rahandusministri 22. jaanuari 1998. a määruse nr 4 (RTL 1998, 34/35, 183) "Maksuameti ja tema kohalike asutuste struktuuri ja koosseisu muutmine ja kinnitamine" punkti 2.

 

Minister Mart OPMANN

Asekantsler

kantsleri ülesannetes Peep LASS

/otsingu_soovitused.json