Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2020
Avaldamismärge:RT II, 28.02.2020, 1

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Vastu võetud 30.01.2020

Vabariigi Valitsuse 30.01.2020 korraldus nr 30 kokkuleppe muutmise kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne kokkuleppe muutmise kohta

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkulepe


Tõlge eesti keelde

Läti Vabariigi Välisministeeriumile
R I I A

Nr 15.2-2/5260-11

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Läti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au, viidates Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppele (edaspidi kokkulepe), mis on sõlmitud nootide vahetamise teel 7. mail 2010 ja kokkuleppe muutmise kokkuleppele 21. detsembrist 2015, teatada järgmist.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/1155, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri), kohaldatakse alates 2. veebruarist 2020. Selle õigusakti (põhjendus 9, uus artikkel 8) kohaselt peaks esindav liikmesriik vastutama viisamenetluse eest algusest lõpuni, ilma et esindatav liikmesriik oleks kaasatud.

Seega teeb Eesti Vabariigi Välisministeerium, tegutsedes Eesti Vabariigi valitsuse nimel, ettepaneku muuta ülalnimetatud 7. mai 2010. aasta kokkuleppe teise punkti teist lõiku järgmiselt:

Kui teatavate kolmandate riikide kodanike või erikategooriasse kuuluvate kolmandate riikide kodanike suhtes on nõutav konsulteerimine, korraldab seda esindav riik. Vajaduse korral edastatakse nende kolmandate riikide või erikategooriasse kuuluvate kolmandate riikide kodanike nimekiri nootide vahetamise teel.

Lisaks teeb Eesti ministeerium, viidates 21. detsembril 2015 nootide vahetamise teel sõlmitud kokkuleppe muutmise kokkuleppele, ettepaneku võtta Läti Vabariigi konsulaadis Vitebskis vastu viisataotlusi ainult diplomaatilise- ja teenistuspassi omanikelt.

Eesti Vabariigi Välisministeerium teeb ettepaneku, et kui ülalnimetatu on Läti Vabariigi valitsuse jaoks vastuvõetav, moodustavad käesolev verbaalnoot ja selle vastus Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe muutmise kokkuleppe, mis jõustub 2. veebruaril 2020.

Eesti Vabariigi Välisministeerium teavitab Euroopa Komisjoni ülalnimetatud muudatusest.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Läti Vabariigi Välisministeeriumile sügavaimat lugupidamist.

Tallinn, 30. jaanuar 2020


Tõlge eesti keelde

Eesti Vabariigi Välisministeerium
TALLINN

Läti Vabariigi Välisministeerium

Nr 43-3818

Läti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au, viidates 30. jaanuari 2020. aasta noodile nr 15.2-2/5260-11, mis käsitleb Läti Vabariigi Välisministeeriumi ja Eesti Vabariigi Välisministeeriumi vahelist viisaküsimustes esindamise kokkulepet, mis on sõnastatud järgmiselt:

„Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Läti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au, viidates Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppele (edaspidi kokkulepe), mis on sõlmitud nootide vahetamise teel 7. mail 2010 ja kokkuleppe muutmise kokkuleppele 21. detsembrist 2015, teatada järgmist.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/1155, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri), kohaldatakse alates 2. veebruarist 2020. Selle õigusakti (põhjendus 9, uus artikkel 8) kohaselt peaks esindav liikmesriik vastutama viisamenetluse eest algusest lõpuni, ilma et esindatav liikmesriik oleks kaasatud.

Seega teeb Eesti Vabariigi Välisministeerium, tegutsedes Eesti Vabariigi valitsuse nimel, ettepaneku muuta ülalnimetatud 7. mai 2010. aasta kokkuleppe teise punkti teist lõiku järgmiselt:

Kui teatavate kolmandate riikide kodanike või erikategooriasse kuuluvate kolmandate riikide kodanike suhtes on nõutav konsulteerimine, korraldab seda esindav riik. Vajaduse korral edastatakse nende kolmandate riikide või erikategooriasse kuuluvate kolmandate riikide kodanike nimekiri nootide vahetamise teel.

Lisaks teeb Eesti ministeerium, viidates 21. detsembril 2015 nootide vahetamise teel sõlmitud kokkuleppele, ettepaneku võtta Läti Vabariigi konsulaadis Vitebskis vastu viisataotlusi ainult diplomaatilise- ja teenistuspassi omanikelt.

Eesti Vabariigi Välisministeerium teeb ettepaneku, et kui ülalnimetatu on Läti Vabariigi valitsuse jaoks vastuvõetav, moodustavad käesolev verbaalnoot ja selle vastus kokkuleppe muutmise kokkuleppe, mis jõustub 2. veebruaril 2020.

Eesti Vabariigi Välisministeerium teavitab Euroopa Komisjoni ülalnimetatud muudatusest.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Läti Vabariigi Välisministeeriumile sügavaimat lugupidamist.“

Läti Vabariigi Välisministeerium võtab Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ettepaneku vastu.

Ministeerium nõustub, et Eesti Vabariigi Välisministeeriumi 30. jaanuari 2020. aasta noot nr 15.2-2/5260-11 ja käesolev vastusnoot moodustavad kokkuleppe muutmise kokkuleppe, mis jõustub 2. veebruaril 2020.

Läti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile sügavaimat lugupidamist.

Riia, 12 veebruar 2020

Note Verbale (Estonia)

Note Verbale (Latvia)

/otsingu_soovitused.json