Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioonEuroopa konventsioonEuroopa inimõiguste konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu protokoll

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

12 ÕIGUS1236 õigused ja vabadusedinimõigused

12 ÕIGUS1236 õigused ja vabadusedüksikisiku õigused

76 RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID7611 Euroopa organisatsioonidEuroopa organisatsioonEuroopa NõukoguEuroopa Inimõiguste Kohus

KARISTUSÕIGUSKaristusõiguse üldregulatsioonVälislepingud

KOHTUMENETLUSÕIGUSKriminaalmenetlusVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Protokolli nr 15 ˮInimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohtaˮ ratifitseerimise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 28.03.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.03.2014 otsus nr 396

Protokolli nr 15 ˮInimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohtaˮ ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 19.03.2014

Ratifitseerida juurdelisatud protokoll nr 15 ˮInimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohtaˮ, mis on koostatud 2013. aasta 24. juunil Strasbourgis ja millele Eesti Vabariik on 2013. aasta 22. oktoobril alla kirjutanud.

Laine Randjärv
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json