Teksti suurus:

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2021
Avaldamismärge:RT II, 28.05.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
24.05.2021 otsus nr 749

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.05.2021

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Läänemere merekeskkonna reostusjuhtumitest teatamise korra ja välisriikide sadamates saasteainete vastuvõtu seadmete väidetavast puudulikkusest teatamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Konventsiooni täitmise Eestis korraldab Keskkonnaministeerium.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json