Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

12 ÕIGUS1221 õiguskohtumenetluskohtulik arutamine

12 ÕIGUS1236 õigused ja vabadusedüksikisiku õigused

76 RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID7611 Euroopa organisatsioonidEuroopa organisatsioonEuroopa NõukoguEuroopa Inimõiguste Kohus

KOHTUMENETLUSÕIGUSKohtukorraldus ja õigusabiVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 28.11.2011, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
24.11.2011 otsus nr 20

Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 17.11.2011

§ 1.   Konventsiooni ratifitseerimine

  Ratifitseerida juurdelisatud Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitlev Euroopa kokkulepe (edaspidi kokkulepe), mis on koostatud 1996. aasta 5. märtsil Strasbourgis ja millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2000. aasta 19. mail Strasbourgis.

§ 2.   Ratifitseerimisel teha järgmised deklaratsioonid:

  (1) Kokkuleppe artikli 4 lõike 1 punkti a suhtes deklareerib Eesti Vabariik, et tõlgendab artikli 4 lõike 1 punkti a selliselt, et seda ei kohaldata Eesti Vabariigis kohtueelse ja kohtumenetluse ajal kinni peetud isikute, jõustunud kohtuotsuse alusel vangistuses viibivate, kohtumääruse alusel psühhiaatriahaiglasse paigutatud ega kohtumääruse alusel väljasaatmiskeskusesse või politsei arestimajja paigutatud ja väljasaatmisele kuuluvate isikute suhtes.

  (2) Kokkuleppe artikli 4 lõike 2 punkti b alusel deklareerib Eesti Vabariik, et kokkuleppe artikli 4 lõike 2 punkt a ei ole kohaldatav Eesti Vabariigi kodanike ega Eesti Vabariigis alaliselt elavate isikute suhtes.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json