Teksti suurus:

Maanteeameti põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.09.2006
Avaldamismärge:

Maanteeameti põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 07.07.1999 nr 38
RTL 1999, 114, 1498
jõustumine 31.07.1999

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.03.2000 nr 12 (RTL 2000, 41, 598) 01.04.2000

Lähtudes Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 42 lõikest 1 ja paragrahvi 46 lõikest 6:

1. [kehtetu - 01.04.2000]

[RTL 2000, 41, 598 - jõust. 01.04.2000]

2. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

/otsingu_soovitused.json