Teksti suurus:

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2012
Avaldamismärge:RT II, 29.05.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.05.2012 otsus nr 90

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 02.05.2012

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse (RT II 2000, 15, 93) §-s 2 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"10) artikkel 10. Õigus kutseõppele (lõiked 1–4);”;

2) punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"13) artikkel 13. Õigus saada sotsiaal- ja meditsiiniabi (lõiked 1–4, täielikult);";

3) paragrahvi täiendatakse punktiga 171 järgmises sõnastuses
"171) artikkel 18. Õigus tegelda tulundustegevusega teiste lepingupoolte territooriumil (lõiked 1, 2, 4);";

4) paragrahvi täiendatakse punktiga 231 järgmises sõnastuses:
"231) artikkel 26. Õigus väärikale kohtlemisele töökohal (täielikult);";

5) paragrahvi täiendatakse punktiga 27 järgmises sõnastuses:
"27) artikkel 30. Õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest (täielikult)."

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json