Teksti suurus:

Laeva kontroll-lehe vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2002, 144, 2109

Laeva kontroll-lehe vorm

Vastu võetud 12.12.2002 nr 32

Määrus kehtestatakse « Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 62 lg 4 alusel.

§1. Laeva kontroll-lehe vormi kehtestamine

Määrusega kinnitatakse laeva kontroll-lehe vorm.

§2. Ohtlikku lasti või reostuvaid kaupu vedava laeva kontroll-leht

§3. Teede- ja sideministri määruse kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 15. juuni 2000. a määrus nr 42 «Laeva kontroll-lehe vorm» (RTL 2000, 69, 1051) tunnistatakse kehtetuks.

§4. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json