Teksti suurus:

Lootsikviitungi vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RTL 2002, 144, 2110

Lootsikviitungi vorm

Vastu võetud 12.12.2002 nr 33

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 67 lg 2 alusel.

§ 1. Lootsikviitungi vorm

Kehtestada lootsikviitungi vorm.

§ 2. Teede- ja sideministri määruse kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 2. oktoobri 1998. a määrus nr 56 «Lootsikviitungi näidise kinnitamine» (RTL 1998, 311/312, 1266) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json