Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 131 "Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 144, 2117

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 131 "Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend" muutmine

Vastu võetud 16.12.2002 nr 146

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377) § 17 lõike 3 punktide 3 ja 4 alusel.

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruses nr 131 «Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend» (RTL 2001, 139, 2061) tehakse järgmine muudatus:

Paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Tervishoiuameti peadirektoril on õigus anda kiirabibrigaadi pidajale erandkorras ja määratud tähtajaks kirjalik luba kaheliikmelise kiirabibrigaadi väljasõitudeks, märkides loale selle väljaandmise põhjuse. Loa võib anda kiirabi kohaloleku tagamiseks riikliku tähtsusega suurürituse läbiviimisel või muu põhjendatud ja tavaolukorrast erineva olukorra puhul, kuid mitte kauemaks kui 20 päevaks.»

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json