Teksti suurus:

Ühtset patendikohut käsitleva lepingu ja ühtse patendikohtu põhikirja teatavate sätete ajutine kohaldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II, 30.05.2017, 1

Ühtset patendikohut käsitleva lepingu ja ühtse patendikohtu põhikirja teatavate sätete ajutine kohaldamine

Vastu võetud 25.05.2017 nr 155

Välissuhtlemisseaduse § 23 lõike 2 alusel kohaldada 19. veebruaril 2013. a Brüsselis koostatud ühtset patendikohut käsitleva lepingu (ELT C 175, 20.6.2013, lk 1–40) artikleid 1, 2, 4 ja 5, artikli 6 lõiget 1, artiklit 7, artikleid 10–19, artikli 35 lõikeid 1, 3 ja 4, artikleid 36–41 ja artikli 71 lõiget 3 ning ühtse patendikohtu põhikirja artikleid 1–6, artikli 7 lõikeid 1 ja 5, artikleid 9–18, artikli 20 lõiget 1 ja artikleid 22–28, 30, 32 ja 33 ajutiselt kuni lepingu jõustumiseni.


Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes


Välisministeeriumi teadaanne ühtset patendikohut käsitleva lepingu ja ühtse patendikohtu põhikirja teatavate sätete ajutise kohaldamise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json