Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 30.06.2021, 4

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu muudatuste jõustumine


Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa muudatus, mis võeti vastu 28. aprillist 10. maini 2013 Genfis toimunud konventsiooniosaliste 6. kohtumisel otsusega SC-6/13, jõustus 19. oktoobril 2016.


Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja C lisa muudatused, mis võeti vastu 4.–10. maini 2015 Genfis toimunud konventsiooniosaliste 7. kohtumisel otsustega SC-7/12, SC-7/13 ja SC-7/14, jõustusid 15. detsembril 2016.


Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja C lisa muudatused, mis võeti vastu 24. aprillist 5. maini 2017 Genfis toimunud konventsiooniosaliste 8. kohtumisel otsustega SC-8/10, SC-8/11 ja SC-8/12, jõustusid 18. detsembril 2018.


Muudatused on võetud üle Euroopa Liidu õigusesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/1021, 20. juunist 2019, püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 169, 25.6.2019, lk 45-77).

Alus: Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventiooni artikli 22 lõige 3 alapunktid b ja c ja ÜRO teated.

Eva-Maria Liimets
Välisminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json