HALDUSÕIGUSMajandustegevus eri valdkondadesVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo kokkulepe (ADR) [seisuga 01.01.2023]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT II, 30.06.2023, 1

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo kokkulepe (ADR) [seisuga 01.01.2023]

Vastu võetud 30.09.1957

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)
koostati 30. septembril 1957 Genfis ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni egiidi all ja jõustus 29. jaanuaril 1968. Kokkulepet muudeti artikli 14 lõike 3 muutmise protokolliga, mis koostati 21. augustil 1975 New Yorgis ja jõustus 19. aprillil 1985.

Välisministeeriumi teadaanne kokkuleppe muudatuste jõustumise kohta

Käesolev kokkuleppe (ADR) redaktsioon sisaldab A ja B lisade muudatusi, mis võeti vastu ÜRO sotsiaal- ja majanduskomitee Euroopa Majanduskomitee transpordi töögrupi 109. istungil. Muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2023. aastal.

Muudatused on võetud üle Euroopa Liidu õigusesse Komisjoni delegeeritud direktiiviga (EL) 2022/2407, 20. september 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade siseveo kohta) lisasid, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga (ELT L 408, 4.12.2020, lk 1–2).

I köide Sisukord

A lisa Ohtlike ainete ja esemete veo üldsätted ja eeskirjad 1. osa. Üldsätted

A lisa 2. osa. Klassifikatsioon

A lisa 3. osa. Ohtlike veoste nimekiri, erisätted ning piir- ja erandkoguseid käsitlevad erandid

A lisa 3. osa (tabel A)

A lisa 3. osa (tabel B)

A lisa 3. osa (järg)

A lisa 4. osa. Pakkimise eeskirjad ja nõuded paakidele

A lisa 5. osa. Kaubasaatmise juhised

A lisa 6. ja 7. osa

B lisa Veovahendeid ja -operatsioone puudutavad sätted 8. ja 9. osa

Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2023)  Volume I

Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2023)  Volume II

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json