Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 30.11.2021, 2

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu ajutise kohaldamise teade


Ühtset patendikohut käsitleva lepingu, millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2013. aasta 19. veebruaril Brüsselis, artikleid 1, 2, 4 ja 5, artikli 6 lõiget 1, artiklit 7, artikleid 10–19, artikli 35 lõikeid 1, 3 ja 4, artikleid 36–41 ja artikli 71 lõiget 3 ning lepingu lisas oleva ühtse patendikohtu põhikirja artikleid 1–6, artikli 7 lõikeid 1 ja 5, artikleid 9–18, artikli 20 lõiget 1 ja artikleid 22–28, 30, 32 ja 33 kohaldab Eesti Vabariik alates 3.07.2017 ajutiselt kuni lepingu jõustumiseni.

Alus: Vabariigi Valitsuse 25.05.2017 korraldus nr 155 ning Eesti Vabariigi Välisministeeriumi noot.

Eva-Maria Liimets
Välisminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json