Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määruse nr 191 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 105, 619

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määruse nr 191 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 17.12.2002 nr 386

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 7 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määrusega nr 191 kinnitatud «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirjas» (edaspidi nimekiri) (RT I 1996, 58, 1090; 1997, 73, 1205; 2000, 80, 513; 2002, 42, 269) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Nimekirja I osa «Avalikult kasutatavate järvede nimekiri» alajaotuses «Hiiumaa» sõnastatakse Künaaugu järve avalikku kasutamist puudutav osa järgmiselt:

«17. 205135 Künaauk Kõrgessaarest 5 km kirde pool 11,5 ha läbivooluga rannajärv

Künaaugu järvel pindalaga 22,5 ha jäetakse avalikust kasutamisest välja veekogu kirde-edela suunas läbivast tammist loode poole jääv kalakasvatuse osa pindalaga 11 ha.»

§ 2. Nimekirja II osast «Avalikult kasutatavate paisjärvede nimekiri» jäetakse alajaotuses «Viljandimaa» välja:

«16. 206292 1. Riiska paisjärv Kurika peakraav 2,0 Pärsti vald».

§ 3. Nimekirja III osast «Avalikult kasutatavate vooluveekogude nimekiri» jäetakse välja osa järjekorranumbri 116 koodi 10457 all märgitud Mõra jõest Tartumaal:

Avalikust kasutusest jäetakse välja Mõra jõgi suudmest ülesvoolu 1,2 km ulatuses Kalamajandi kinnistu (registreeritud Tartu Linnakohtu Kinnistusameti Tartu maakonna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosas nr 14044) piirides.

§ 4. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json