Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. mai 2002. a määruse nr 172 "Kaitseväe struktuur ja paiknemine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 105, 628

Vabariigi Valitsuse 22. mai 2002. a määruse nr 172 "Kaitseväe struktuur ja paiknemine" muutmine

Vastu võetud 17.12.2002 nr 395

Määrus kehtestatakse «Rahuaja riigikaitse seaduse» (RT I 2002, 57, 354) § 5 lõike 2 punkti 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. mai 2002. a määruses nr 172 «Kaitseväe struktuur ja paiknemine» (RT I 2002, 44, 290) tehakse järgmised muudatused:

1) pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseväe ülesehitus»;

2) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Rahuaja riigikaitse seaduse» (RT I 2002, 57, 354) § 5 lõike 2 punkti 5 alusel.»;

3) paragrahvi 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) operatiivülem;»;

4) täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

« § 31. Vahetu alluvus operatiivülemale

Operatiivülema vahetus alluvuses on operatiivstaap paiknemisega Tallinnas.»;

5) paragrahvi 7 lõiked 1, 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Põhja Kaitseringkonna vastutusala on Ida-Viru maakond, Järva maakond, Lääne-Viru maakond ja Jõgeva maakond.

(2) Lõuna Kaitseringkonna vastutusala on Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond.

(3) Tallinna Erikaitsepiirkonna vastutusala on Tallinn, Harju maakond ja Rapla maakond.»

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Kaitseminister Sven MIKSER

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json