Teksti suurus:

Kaluri kalapüügiloa andja määramine merel ja mitme maakonna piiresse jääval siseveekogul ning mõnede keskkonnaministri määruste kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Kaluri kalapüügiloa andja määramine merel ja mitme maakonna piiresse jääval siseveekogul ning mõnede keskkonnaministri määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 18.12.2000 nr 76
RTL 2000, 130, 2104
jõustumine 25.12.2000

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.02.2001 nr 7 ( RTL 2001, 20, 275) jõust.16.02.2001

Määrus kehtestatakse « Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514) paragrahvi 132 lõike 5 alusel.

§1. Meri

(1) Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks merel annab selles maakonnas asuv Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistus, mille haldusterritooriumiga piirneval veealal on püügi asukoht.

(2) Saare-, Hiiu-, Lääne- ning Pärnumaa osas määratakse lõikes 1 nimetatud veeala ulatus lähtudes vajadusel võrdsete kauguste printsiibist.

§2. Lämmijärv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Lämmijärvel annab selles maakonnas asuv Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistus, mille haldusterritooriumiga piirneval veealal on püügi asukoht.

§3. Peipsi järv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Peipsi järvel annab Peipsi järve vastava akvatooriumi osaga piirneva maakonna keskkonnateenistus ja Põlva maakonna keskkonnateenistus.

[ RTL 2001, 20, 275 - jõust.16.02.2001]

§4. Võrtsjärv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Võrtsjärvel annab Viljandimaa keskkonnateenistus.

§5. Saadjärv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Saadjärvel annab Jõgevamaa keskkonnateenistus.

§6. Tündre järv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Tündre järvel annab Valgamaa keskkonnateenistus.

§7. [käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json