Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2020
Avaldamismärge:RT II, 31.01.2020, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Vastu võetud 23.01.2020

Vabariigi Valitsuse 20.09.2019 korraldus nr 221 kokkuleppe muutmise kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muutmise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkulepe


Tõlge inglise keelest

Eesti Vabariigi suursaatkond
Varssavi


DK.3301.18.2019/17

VERBAALNOOT

Poola Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi suursaatkonnale Varssavis ning tal on au, viidates Poola Vabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppele, mis on alla kirjutatud Varssavis 20. jaanuaril 2010, teatada järgmist.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1155, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri), jõustub 2. veebruaril 2020. Selle õigusakti (põhjendus 9, uus artikkel 8) kohaselt peaks esindav liikmesriik vastutama viisamenetluse eest algusest lõpuni, ilma et esindatav liikmesriik oleks kaasatud.

Seega teeb välisministeerium kooskõlas ülalnimetatud kokkuleppe artikli 8 lõikega 1 ja Poola Vabariigi valitsuse nimel tegutsedes ettepaneku muuta selle artiklit 4 järgmiselt:
Kui esindavale poolele esitatud viisataotluse kohta on nõutav esindatava poole keskasutuse või teiste liikmesriikide keskasutuste arvamus, korraldab asjaomased konsultatsioonid esindav pool.

Poola Vabariigi Välisministeerium teeb ettepaneku, et kui ülalnimetatu on Eesti Vabariigi valitsuse jaoks vastuvõetav, moodustavad käesolev verbaalnoot ja selle vastus kokkuleppe, millega muudetakse Poola Vabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe artiklit 4 ning mis jõustub 2. veebruaril 2020.

Poola Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi suursaatkonnale Varssavis sügavaimat lugupidamist.

Varssavi, 22. jaanuar 2020


Poola Vabariigi Välisministeeriumile
V A R S S A V I

Nr

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Poola Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au viidata Poola ministeeriumi 22. jaanuari 2020. aasta noodile nr DK.3301.18.2019/17, mille sisu on järgmine.

„Poola Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi suursaatkonnale Varssavis ning tal on au, viidates Poola Vabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppele, mis on alla kirjutatud Varssavis 20. jaanuaril 2010, teatada järgmist.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1155, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri), jõustub 2. veebruaril 2020. Selle õigusakti (põhjendus 9, uus artikkel 8) kohaselt peaks esindav liikmesriik vastutama viisamenetluse eest algusest lõpuni, ilma et esindatav liikmesriik oleks kaasatud.

Seega teeb välisministeerium kooskõlas ülalnimetatud kokkuleppe artikli 8 lõikega 1 ja Poola Vabariigi valitsuse nimel tegutsedes ettepaneku muuta selle artiklit 4 järgmiselt:

Kui esindavale poolele esitatud viisataotluse kohta on nõutav esindatava poole keskasutuse või teiste liikmesriikide keskasutuste arvamus, korraldab asjaomased konsultatsioonid esindav pool.

Poola Vabariigi Välisministeerium teeb ettepaneku, et kui ülalnimetatu on Eesti Vabariigi valitsuse jaoks vastuvõetav, moodustavad käesolev verbaalnoot ja selle vastus kokkuleppe, millega muudetakse Poola Vabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe artiklit 4 ning mis jõustub 2. veebruaril 2020.

Poola Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi suursaatkonnale Varssavis sügavaimat lugupidamist.“

Eesti ministeerium kinnitab, et ülaltoodud ettepanek on Eestile vastuvõetav. Seega moodustavad Poola Vabariigi Välisministeeriumi 22. jaanuari 2020. aasta noot nr  DK.3301.18.2019/17 ja käesolev vastusnoot 20. jaanuaril 2010 Varssavis allkirjastatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe muudatuse, mis jõustub 2. veebruaril 2020.

Eesti Vabariigi Välisministeerium teavitab Euroopa Komisjoni ülalnimetatud muudatusest.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Poola Vabariigi Välisministeeriumile sügavaimat lugupidamist.

Tallinn, 23. jaanuar 2020
 

Note Verbale (Poland)

Note Verbale (Estonia)

/otsingu_soovitused.json