KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ERAÕIGUSVõlaõigusVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seadus

Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II, 31.05.2021, 1

  Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seadus

  Vastu võetud 17.06.2004
  RT II 2004, 25, 103
  jõustumine 23.07.2004

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  25.11.2020RT I, 10.12.2020, 101.01.2021
  11.05.2021RT I, 31.05.2021, 101.06.2021

  § 1.    Ühineda juurdelisatud 1992. aasta 27. novembril Londonis koostatud protokolliga naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise kohta ning lugeda seega Eesti Vabariik ühinenuks naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooniga (edaspidi1992. aasta vastutuse konventsioon) vastavalt protokolli artikli 11 punktile 2.

  § 2.    Ühineda juurdelisatud 1992. aasta 27. novembril Londonis koostatud protokolliga naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise kohta ning lugeda seega Eesti Vabariik ühinenuks naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1992. aasta konventsiooniga (edaspidi1992. aasta fondi konventsioon) vastavalt protokolli artikli 27 punktile 2.

  § 3.    Transpordiamet väljastab laevale 1992. aasta vastutuse konventsiooni nõuetele vastava kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise, nagu pangagarantii või rahvusvahelise kompensatsioonifondi sertifikaadi olemasolu tõendava tunnistuse (edaspidi tunnistus), kui laevaomanik esitab kindlustuslepingu, pangagarantii või rahvusvahelise kompensatsioonifondi sertifikaadi, mis vastab 1992. aasta vastutuse konventsiooni nõuetele ning võimaldab hüvitada naftareostusest põhjustatud kahju 1992. aasta vastutuse konventsiooni artikli V lõikega 1 sätestatud piirmäära ulatuses.
  [RT I, 10.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  § 31.    Kui Transpordiamet väljastab tunnistuse elektrooniliselt, peab see vastama meresõiduohutuse seaduse § 1 lõikes 71 sätestatud tingimustele.
  [RT I, 31.05.2021, 1 - jõust. 01.06.2021]

  § 4.    Keskkonnaministeerium esitab 1992. aasta fondi konventsiooni artiklis 15 nimetatud andmed rahvusvahelisele naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise fondile.

  § 5.    Keskkonnaamet teostab järelevalvet naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise fondi kontributsiooni maksvate isikute üle.
  [RT I, 31.05.2021, 1 - jõust. 01.06.2021]

  § 6.    Transpordiamet kontrollib nõuetekohase tunnistuse olemasolu sadamasse saabuvatel ja sadamast lahkuvatel laevadel ning territoriaalmeres asuvatesse terminalidesse saabuvatel ja nendest lahkuvatel laevadel.
  [RT I, 10.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json